Τριασδιάστατος σχεδιασμός εφαρμογής LAMDA Titan σε επαγγελματικό χώρο.